คุ้มบุญตามทัน

บ้านเลขที่ 107 ม.17 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร : 043-777717,083-3548778
หรือโทรศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน 043-777766,043-777716
อีเมลล์ : kbttm999@gmail.com

แนะนำเว็บไซต์นี้
QR Code
qrcode
http://www.kbttm.com
สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือ
รุ่นที่ซัพพอร์ทเท่านั้น

 

 
 
--- เ ม นู ---
 
หน้าหลัก
ทำไมต้องเป็น "สาลคาม"
ความเป็นมา
สิ่งที่น่าสนใจ
ภาพกิจกรรม
อัตราค่าบริการ
สถานที่พัก
ติดต่อเรา
Administrator
twitter
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
เวลาปัจจุบัน
 
 
ทำไมถึงเป็น มหาสาคาม ไม่ใช่ มหาสาคาม
 
 
     ปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ พระขัติยวงษา (จัน) เจ้าเมืองร้อยเอ็ด คนที่ 4 เห็นว่า ท้าวมหาชัย (กวด) บุตรอุปฮาช (สิง) มีความชอบหลายประการ สมควรเป็นเจ้าเมืองได้จึงมอบผู้คนเป็นชายฉกรรจ์, เด็ก,ผู้หญิง และคนชราประมาณ 5,000 คน และให้ท้าวบัวทอง บุตรอุปฮาช (ภู) เป็นผู้ช่วยพากันไปหาที่ตั้งเมืองใหม่
 
     ท้าวมหาชัย (กวด) เห็นว่า ด้านตะวันตกของ กุดยางใหญ่ (กุดนางใย) เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึง ทั้งยังเป็นภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การตั้งบ้านเมือง จึงมีใบบอกไปทางราชสำนัก กรุงเทพฯ เพื่อกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ขอรับพระราชทาน “ บ้านลาดกุดยางใหญ่ ” เป็นเมือง
 
     พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเลือกนามเมือง และเจ้าเมือง แล้วมีสารตราขึ้นมาอนุญาตให้ตั้งเมือง ลงวันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีฉลู สัปตศกจุลศักราช ๑๒๒๗ (ตรงกับวันที่ ๒๒ เดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๐๘) ดังข้อความตอนหนึ่งว่า
 
     “……จึงมีพระบรมราชโองการดำรัศว่า ซึ่งเจ้าพระยาภูธนาภัยฯ พร้อมกับเจ้าพระยานคอรราชศรีมาไล่เลียง และทำแผนที่เมืองจะตั้งใหม่ เห็นการไม่เกี่ยวข้องแก่บ้านแก่เมืองใดแล้วจึงโปรดเกล้าฯ ขนานนาน บ้านลาดกุดยางไย เป็นเมืองมหาษารคาม พระราชทานนามสัญญาบัตร ประทับพระราชลัญจกจร ตั้งท้าวมหาชัย เป็นพระเจริญราชเดช เจ้าเมือง ทำราชการขึ้นแก่เมืองร้อยเอ็จ ให้พระราชทานท้าวมหาไชย ผู้เป็นที่พระเจริญราชเดช เจ้าเมือง มหาสาลคาม……”
 

คำที่แท้จริงหรือศัพท์เดิม คือ “ มหาสาลคาม ” ตามความหมายได้ชัดเจนดังนี้
กุด ราชสำนักฯเข้าใจว่า กุฏิ หรือที่อยู่อาศัย ใช้คำว่า คาม
ยาง (ต้นยาง) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ภาษาบาลีเรียกว่า ต้นสาละ จึงใช้คำว่า สาละ
ใหญ่ ตรงกับคำว่า มหา

     ดังนั้น “ มหาสาลคาม ” คำนี้จึงเป็นคำที่ถูกต้อง เพราะมีความหมายสอดคล้องกับชื่อ และบริเวณที่ตั้งเมืองสมัยนั้น คือ “ กุดยางใหญ่ ”
     แต่เนื่องจากในสมัยโบราณการใช้สระสะกดการันต์ ไม่เข้มงวดและไม่มีกฎตายตัว จึงทำให้คำว่า มหาสาลคาม กลายเป็น มหาสารคาม ในปัจจุบันหนังสืออ้างอิง : หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2542
ผู้รวบรวม : นายสุรศักดิ์ จันทรจำนง ( กันยายน 2552 )

 
 


ประวัติความเป็นมาของคุ้มบุญตามทัน

 
  บ้านเลขที่ 107 ม.17 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร : 043-777717,083-3548778
หรือโทรศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน 043-777766,043-777716
อีเมลล์ : kbttm999@gmail.com